Stop met wegrennen van je eigen pijn – Route 120 met Domien Van Rompaey

“Waarom maak ik bepaalde acties niet? Omdat mijn intuïtie zegt: Nog niet gaan. Stop. Er is nog geen go”

 – Domien Van Rompaey 

Al van kleins af aan had Domien een eigen willetje en wist hij eigenlijk vrij goed wat hij wou doen.

Nu nog niet exact vertaald in een beroep, maar hij wilde graag bijdragen aan de wereld. Hij wilde iets betekenen en een impact maken. Zijn school- en jeugdjaren waren soms vrij turbulent en hij ontdekte al vrij snel dat het hele “systeem” niets voor hem was. Voor alles verantwoording afleggen, je emoties niet kunnen uiten of als je dit wel deed dan had dit gevolgen. Domien was prikkelbaar en kon niet tegen onrecht of het afnemen van vrijheid.

Hij vocht voor zijn mening en ging vaak in discussie. Naarmate hij ouder werd kreeg hij meer en meer het gevoel dat hij zichzelf altijd maar moest bewijzen en verantwoording moest afleggen. Hij zat emotioneel op een achtbaan die perfect in Walibi zou passen. Een ommekeer kon niet uitblijven. Van sportfreak in de GYM tot personal coach.

Persoonlijk(e) groei & leiderschap is waar zijn hart nu naar uitgaat. Geniet van deze boeiende podcast met een mooi levensverhaal boordevol wijze lessen.

“Ik merk dat ik ook nog steeds soms veroordelende gedachten heb, naar anderen toe, naar de maatschappij. Alleen lukt het mij steeds beter om er niet aan vast te houden”. 

Domien Van Rompaey

ROUTE 56 – Omgaan met angst en psychisch onbehagen (in tijden van COVID-19) – met Mattias Desmet


“De ziekenhuisbedden worden al 20 jaar afgebouwd in grote getale. Dus kunnen we ons de vraag stellen of het overspoeld worden van een ziekenhuis het primaire gevolg is van de ernst van het virus of een gevolg is van het afbouwen van de ziekenhuisbedden”

– Mattias Desmet

Onze gast van vandaag is professor Mattias Desmet. Hij is professor in de klinische psychologie aan Universiteit Gent en behaalde daarnaast ook een master in de statistiek.


Hij gelooft dat subjectieve ervaring het meest centrale aspect van de mens is. Het wordt steeds duidelijker dat het mentale leven van invloed is op alle verschillende aspecten van ons bestaan ​​(in het bijzonder de sociale en fysieke dimensies).

Gedurende de 20e eeuw hebben klinische observaties en onderzoeksresultaten dit op een verbluffende manier geïllustreerd. Denk bijvoorbeeld aan de impact van placebo’s op symptomen en klachten. Bovendien – zelfs als we volkomen gezond en rijk zijn – betekent dat niets als we ons zorgen maken over het mentale niveau.

En Professor Desmet kijkt ook met een andere bril naar de aanpak en de gevolgen van de coronacrisis.
Hij stelt dat onze angst voor het coronavirus niet enkel op feiten is gebaseerd. Het virus is gevaarlijk, maar er schuilt een diepere existentiële crisis achter onze angstgevoelens. De maatschappij was al langer aan het wegglijden in een spiraal van angst en psychisch onbehagen. Dat fenomeen aanpakken is de echte uitdaging van de coronacrisis.


Hou je vast aan de takken van de bomen met deze bijna 2 uur durende podcast over Angst, Corona, wetenschap, filosofie, massavorming en hoe Mattias deze crisis zou aanpakken mocht hij minister van volksgezondheid zijn.

Waarom moet je deze podcast beluisteren?

 • Waarom de farmaceutische industrie zo een enorme invloed heeft op de maatschappij.
 • Hoe de maatschappij psychisch al in een lamlendige toestand was voor de corona crisis.
 • Wat het basisprincipe is van psychoanalyse.
 • Waarom je de kern van je verlangen nooit definitief kan verwoorden.
 • Waarom er altijd een bepaalde vorm van lijden nodig is om iets te veranderen in je leven.

Veel luisterplezier

7 inspirerende wijsheden van Mattias:

 1. De kern van je verlangen zit in je lichaam opgeslagen en je kan dat nooit definitief verwoorden.
  Als je de gedachten gewoon laat komen zoals ze komen dan cirkelen ze rond iets, ze volgen een bepaald patroon. En in de kern waarrond je gedachten cirkelen dat is je attractor en je bereikt dat nooit. Je kan daar ronddraaien maar je voelt het ontglipt je altijd weer. Dat is het basisprincipe van psychoanalyse.
 2. Spreken over zichzelf verkleint de vervreemdheid van de mens aan zichzelf.
 3. Ik geef geen therapie. Want therapie wekt het gevoel op dat er iets zieks moet behandeld worden. Mensen komen bij mij met een vraag en niet zozeer met een probleem. Het is dus de kunst om een klacht om te vormen tot een vraag.
 4. Mensen verdragen één ding heel slecht en dat is angst waar ze niet van weten waar ze vandaan komt.
 5. Er moet altijd een bepaalde vorm van lijden zijn om iets te veranderen in je leven.
 6. Om echt een verandering te realiseren moeten de mentale voorstellingen, dus het inzicht, geconnecteerd raken aan je fysieke ervaringen (het AHA moment). En dat is het moment dat er iets verandert. Dat geeft een gevoel van ontlading.
 7. Taal is van die aard dat eigenlijk elk woord een ander woord vraagt om zijn betekenis te krijgen. En zo kom je eigenlijk altijd een woord te kort om definitief te bepalen dat is wat de ander wil en dat is wat ik wil.

Beluister deze aflevering:


ROUTE 52 – Bevrijd jezelf van perfectionisme – met Marcel Hendrickx


“Perfectionisme is niet van willen, maar van moeten. Een goed synoniem voor perfectionisme is bevestigingsdrang. Dat is de drive, ik wil altijd bevestiging horen van anderen.”

– Marcel Hendrickx

Waarom moet je deze podcast zeker beluisteren?

 • Wat de link is tussen perfectionisme en burn-out.
 • Waarom een hartchirurg maar beter geen perfectionist is.
 • Wat de basisovertuiging is van een perfectionist.
 • Wat trance precies is en hoe iedereen dit onbewust al heeft ervaren
 • Wat de OCP methodiek is.

Marcel Hendrickx heeft aan de lijve de verwoestende impact van de drang naar bevestiging ervaren. Toen hij zesenveertig was kreeg hij een hartinfarct en  voor hem was  dat duidelijk het gevolg van zijn perfectionisme. Na een carrière in de bankwereld schoolde hij zich om tot NLP trainer en coach.


De laatste jaren ligt de focus van Marcel vooral op perfectionisme. Hij is als het ware een strijd begonnen tegen dit bij uitstek belemmerend patroon.


Hij ontwikkelde een eigen methodiek waarmee hij al honderden kinderen en volwassenen van hun hinderlijke perfectionisme heeft afgeholpen. Ondertussen heeft hij al tientallen perfectionismecoaches opgeleid via het ontwikkelingsinstituut waar hij medeoprichter van is.


Hij is ook  auteur van 2 boeken. Zeg me dat ik oké ben en Burn-out begint in de kleuterklas.


Marcel geeft 2 gesigneerde boeken weg10 inspirerende inzichten over perfectionisme volgens Marcel Hendrickx.

 • Bevestigingsdrang: Dit is meestal een sterk aanwezige factor: de drang om jezelf te bewijzen, zowel naar jezelf als naar anderen toe.
  • Enkele voorbeelden:
   • Ik laat anderen makkelijk mijn agenda  bepalen
   • Ik geef vaak mijn ideeën door aan anderen en doe er zelf niets mee.
   • Ik kan zeer moeilijk “neen” zeggen.
 • Te hoge kwaliteitseisen stellen – ook voor minder belangrijke zaken: ​Je probeert er alles aan te doen om geen fouten te maken en zowel op werkvlak als op privévlak hoog kwalitatief werk te leveren. Je bent echter niet alleen streng voor jezelf, maar vaak ook voor anderen.
  • Enkele voorbeelden
   • Ik wil heel graag de beste zijn.
   • Goed is niet goed genoeg.

 • Laag zelfbeeld: Zonder dat je het beseft, heb je voortdurende kritiek op jezelf.
  • Enkele voorbeelden:
   • Ik focus in huis en op het werk op de zaken die “niet OK” zijn.
   • Ik ben minder belangrijk dan anderen.
   • Er is een stem in mij: “Ik kan dat niet”.

 • Faalangst en andere angsten: Als je een perfectionist bent, dan hou je meestal van zekerheden. Het leven zit echter vol onzekerheden en boezemen perfectionisten vaak angst in
  • Enkele voorbeelden:
   • Er liggen veel kansen op mijn werk, maar ik doe niets.
   • Tijdens de toetsen de laatste 2 jaar ervaar ik sterke faalangst.
 • Drang om alles onder controle te houden: Controle hebben over situaties brengt zekerheid en rust. Het neemt de stress weg. Je kan echter niet alles in het leven controleren; noch bij jezelf, noch bij anderen.
  • Enkele voorbeelden:
   • Ik maak altijd TO DO-lijstjes. Ze geven me rust.
   • Alles heeft zijn vaste plaats bij mij, zowel thuis als op het werk.

 • Heel veel denken en vaak ook piekeren: Het nemen van de juiste beslissingen is heel belangrijk. Je wil namelijk niet de verkeerde beslissing nemen. Dit leidt soms tot eindeloos tobben. Vaak draai je echter in cirkeltjes en raak je niet wijzer door meer na te denken.
  • Enkele voorbeelden:
   • Ik pieker vooral over dingen waar ik geen controle over heb.
   • Ik ben altijd over mezelf aan het piekeren.
   • Je hebt geen idee van wat er allemaal in mijn kop omgaat.

 • Uitstelgedrag: Als de tijdsdruk hoog is omdat je alles tot in de puntjes perfect wilt uitvoeren, dan kunnen taken waarmee je niet vertrouwd bent of waar je tegenop ziet wel eens voor extra stress zorgen. Een natuurlijke reactie is om deze zaken te gaan uitstellen.
  • Enkele voorbeelden:
   • Mijn zelfmotivatie is soms heel laag.
   • Uitstellen is de rode draad in mijn leven.
   • Ik moet al 3 weken bellen naar iemand. Maar ik doe het niet.

 • Moeilijk kunnen kiezen of beslissen: Kiezen tussen twee zaken betekent altijd dat je één van beide opties niet kiest. Voor een perfectionist betekent kiezen vaak verliezen, want hij/zij wil graag alles en houdt bovendien van zekerheden. Om die reden willen perfectionisten meestal helemaal niet kiezen.
  • Enkele voorbeelden:
   • Mensen en contacten verliezen maakt me bang..
   • Wat als mijn keuze de verkeerde is? Dan kan ik niet meer terug.
   • Ik blijf de zaken analyseren en laat dan vooral het negatieve doorwegen.

 • Te groot verantwoordelijkheidsgevoel – Te grote betrokkenheid: Aangezien het voor perfectionisten belangrijk is om door anderen graag gezien en geapprecieerd te worden en ze daar voor een groot deel hun zelfbevestiging uit halen, gaan ze vaak spontaan verantwoordelijkheid nemen voor zaken waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn en waar ze ook niet altijd concreet invloed op hebben.
  • Enkele voorbeelden:
   • Ik kan niet “neen” zeggen.
   • Ik neem werk van anderen over.
   • Als er iets verkeerd loopt dan pak ik dat op mij.

 • Doorgaan – Nooit opgeven, wat er ook gebeurt: “Opgeven, dat is voor zwakkelingen.” Dat is een verkeerde overtuiging die perfectionisten vaak hebben. Soms krijgen ze dit mee van thuis uit. Zo gebeurt het helaas dat ze over hun eigen grenzen heen gaan.
  • Enkele voorbeelden:
   • Ik voel me soms ziek, maar ga toch werken.
   • Ik ga door tot ik er bij neerval – vandaar mijn burn-out. Toch ben ik helemaal niet tevreden over mijn uithoudingsvermogen…Beluister deze aflevering:


ROUTE 39 – Kwetsbaar en authentiek – met Slongs


Ik zou graag iedereen gelukkig maken, want als iedereen gelukkig is uit zich dat in nog veel meer creativiteit en schoonheid in de wereld – Slongs


Achter de naam ‘Slongs’ schuilt de Antwerpse rapster Charissa Parassiadis

Slongs heeft Grieks bloed, maar is Antwerps in hart en nieren. Ze ontpopte zich in amper twee jaar tijd van hiphop queen in de underground tot een publiek figuur met het hart op de tong.


Eerlijkheid, authenticiteit en jezelf kwetsbaar opstellen

Slongs vertelt openhartig over haar donkere kantje, haar angstaanvallen en haar burn-out. Op het hoogtepunt van haar carrière besefte Slongs dat ze al die tijd een typetje speelde. Simpelweg omdat ze door iedereen leuk gevonden wilde worden en zichzelf en haar naaste vrienden en familie daardoor wegcijferde en op de tweede plaats stond. Slongs werkte aan zichzelf en ontwikkelde haar skills om gelukkiger te zijn.


Want, gelukkig zijn was een van haar kinderdromen

Ze leerde van de Dalai Lama hoe simpel het kan zijn, lach, lach naar de mensen om je heen. Dat maakt al zo’n groot verschil. Voor jezelf en ook voor die ander. En wees dankbaar, zeg vaker dank je wel. Slongs schreef onlangs een lied voor Bebat, Pachamama. Een catchy afropop nummer die je zeker moet luisteren. Bij iedere 100 streams wordt er een boom gepland, dus ga na deze podcast massaal luisteren zou ik zeggen! Je doet weer een beetje terug voor onze natuur en kunt eens flink met je heupen zwaaien, win win dacht ik zomaar!


Waarom moet je deze podcast zeker beluisteren?

 • Wat is Slongs haar grootste droom?
 • Wat de impact zou zijn van 3 stukjes plastic per dag op te rapen?
 • Wat is de 17 seconden regel waardoor je meer geluk gaat ervaren?
 • hoe de Dalai Lama en haar hit ”lacht nor mij” een perfect match is?
 • Wat was Slongs haar grootste geheim om door te breken als zangeres?

Veel plezier met het beluisteren van deze route!


11 inspirerende wijsheden van Slongs om meer geluk te ervaren in je leven


 1. Ik geloof dat geluk ook samenhangt met donkerte, dat je de 2 moet kennen want anders kan je niet appreciëren wat gelukkig zijn is.
 2. Ik lach naar iedereen en probeer altijd een lach op de mensen hun gezicht te toveren.
 3. Leer dank u zeggen en wees dankbaar voor de kleine dingen eerst.
  • Pas de 17 seconden regel toe als je ’s morgens opstaat (dankbaar zijn voor de kleine dingen.
  • Vb ik ben dankbaar voor mijn kussen omdat het zo heerlijk ligt, ….
 4. Als ik iets wil manifesteren, dan visualiseer ik het alsof ik het al heb. Ik probeer in dat gevoel te gaan alsof ik het al heb.
  • PAS OP: Zorg ervoor dat je brandend verlangen niet uit een gevoel van gemis komt, want anders wordt dat ook weerspiegeld en krijg je gemis
 5. Durf je kwetsbaar op te stellen. Het is een sterkte, een kracht.
 6. Zet jezelf en je familie op de eerste plaats en de rest pas erna
 7. Ga in therapie, zelfs als er niks is en ontdek hoe je in elkaar zit. Want vanuit het potje kan je het etiket niet zien.
 8. Als het goed zit en je weet wat je wilt vertellen, dan kan het heel snel komen
 9. Als je niet kunt vergeven, ben jij degene die daar mee blijft zitten en blijft dat een donkere plek op je ziel.
 10. Ga voor de spiegel staan, kijk in je eigen ogen en zeg tegen jezelf “Ik Hou van jou”.
 11. Geluk is het leren ervaren van de pieken en de dalen van het leven.
  • Als de momenten van algemene tevredenheid daar zijn, daar heel dankbaar voor zijn
  • En als het eens tegengaat, weten dat je daar sowieso weer bovenop komt

Slongs is te bereiken via:

www.slongs.be instagram: @dievanongs


Beluister deze aflevering:

ROUTE 28: Van eb naar vloed… en weer terug- met Anke Niessen“Als ik in een depressieve periode zit ga ik geforceerd tegengesteld gedrag gebruiken. Het is de enige manier om je hoofd en lichaam ervan te overtuigen dat er meer is dan je alleen maar slecht te voelen” – Anke Niessen

Anke Niessen is een 27-jarige jongedame met een grote liefde voor alles wat met Disney te maken heeft. Ondanks de sprookjesachtige wereld van Disney, waar ze zo graag in vertoeft, heeft ze toch al een paar unhappy endings meegemaakt.


Ze verloor haar moeder op 21-jarige leeftijd, en dat zorgde voor de nodige problemen. Niet veel later werd een bipolaire kwetsbaarheid vastgesteld en wankelt haar reddingsbootje regelmatig eens. Toch staat ze heel sterk in haar schoenen en behoudt ze haar positieve kijk op het leven, ondanks die kwetsbaarheid.


Hoe ze dat aanpakt, ontdek je in deze boeiende en openhartige podcast.


Waarom moet je deze podcastaflevering zeker beluisteren?

 • Hoe zorg je voor minder chaos in je hoofd?
 • Wat is de nummer 1 strategie om uit een depressieve periode te geraken?
 • Waarom is het zo belangrijk om dingen te benoemen die je voelt?

“Bij een manie heb ik het gevoel dat ik gans de wereld kan veroveren, Ik word dan enthousiast van de simpelste dingen zoals spaghetti eten”- Anke Niessen


Zeven waardevolle inzichten van Anke voor een aangenaam leven.

 1. Leer jezelf graag te zien! Zonder dat, kan je ook anderen niet graag zien.
 2. Geniet van de kleine dingen in het leven, want voor je het weet zit je leven erop en heb je spijt van de dingen die je zomaar aan je liet voorbijgaan
 3. Neem elke kans die je krijgt in ’t leven, hoe klein ze ook lijkt te zijn. Alleen op die manier kan je op het einde van je leven terugkijken met een gevoel van voldoening
 4. Praat over je problemen en gevoelens met mensen die dicht bij je staan en die je vertrouwt. Ze kunnen je pijn dan misschien niet altijd wegnemen, maar ze kunnen hem wel verlichten door er voor je te zijn
 5. Wees niet bang om in therapie te gaan als dat nodig blijkt. Hoe moeilijk die drempel ook mag zijn om dat taboe te doorbreken, eender welk soort therapie bestaat alleen maar om je te helpen, niet om de situatie nog erger te maken.
 6. Hou elke dag bij welke positieve dingen er die dag gebeurd zijn. Op het einde van de week kan je dat dan eens bekijken en reflecteren over alle (kleine) positieve dingen die die week gebeurd zijn in je leven! Verplicht jezelf daarbij ook bij een slechte dag minstens 1 positieve ervaring op te schrijven, hoe klein die ook mag lijken op dat moment.
 7. Maak een lijstje met dingen die je graag doet en dingen die vandaag moeten gebeuren. Dit helpt wanneer je voelt dat het vrij chaotisch wordt in je hoofd, of net wanneer je geen zin hebt om iets te doen omdat je je niet zo goed in je vel voelt. Op die manier krijg je een duidelijke overzicht van wat er precies moet gebeuren die dag en waar je je dan nadien mee kan ontspannen.

Meer info over Anke en haar nieuwste boek vind je op haar facebookpagina


–>!WINACTIE!<–

Anke geeft aan een van onze luisteraars gratis een exemplaar weg!

Beluister deze aflevering:

ROUTE 20: God rijdt met een Porsche – met Tom Herregodts

“We hebben allemaal de neiging een toverstaf te zoeken. Eigenlijk zijn we allemaal Doornroosjes, we liggen in slaap en de ridder zal ons redden. “Die nieuwe pil zal mij redden, die hypnose zal mij redden.” Maar we denken nooit aan onszelf en onze eigen kracht als middel .” – Tom Herregodts

Tom Herregodts is Arts-Psychiater, Gezins- en Systeemtherapeut en is oprichter van ZEN: een groepspraktijk voor Brainmanagement en Emotionele therapie.


Bij ZEN draait het vooral om het optimaliseren en in balans brengen van je brein en lichaam en om het rationeel zoeken naar autodestructieve leefpatronen (gedrag en overtuigingen) of emotionele besturingssystemen (angst, schuld, compassie, woede). Deze worden dan meditatief opnieuw geprogrammeerd via individuele gesprekken en praatgroepen.


Hij heeft ook een boek geschreven die heel wat stof deed opwaaien in de media “God rijdt met een Porsche” wat eigenlijk niet gaat over God en ook niet over een gekend automerk, maar over Angst, geloof in en zorg voor jezelf.


Genoeg gespreksstof dus om er een “Goddelijke” podcast van te maken. Veel luisterplezier.


Waarom moet je deze podcastaflevering zeker beluisteren?

Je krijgt een helder en concreet antwoord op:

 • Hoe je jezelf kan leren shinen?
 • Hoe je angst op een effectieve manier aanpakt?
 • Hoe trauma’s in je systeem terechtkomen en hoe je dat beest uit je lijf krijgt?
 • Hoe kinderen slimmer worden in het wegsteken van hun angsten, maar emotioneel er op achteruit gaan?

“Overtuigingen zijn een beetje als wind in je buik: wanneer je er te lang aan vasthoudt, krijg je buikpijn.” – Tom Herregodts


Zeven unieke overdenkingen van Tom voor een mooi en waardevol leven:

 1. Er zijn drie basisangsten waar je alle andere angsten onder kan samenvatten:
  • faalangst
  • verlatingsangst en
  • angst voor verandering
   Al die angsten zijn meetbaar en hanteerbaar, met andere woorden: je kan die angsten perfect de kop indrukken met de juiste begeleiding.
 2. Wees niet bang om je eigen overtuigingen in vraag te stellen. Overtuigingen zijn een beetje als wind in je buik: wanneer je er te lang aan vasthoudt, krijg je buikpijn.
 3. Door je angst heen gaan doe je niet met een bepaald woord of therapie, maar wel met de juiste therapeut. Het is door de kracht en positivisme die een bepaalde therapeut uitstraalt, dat die resultaten boekt.
 4. Door meteen de confrontatie aan te gaan met je pijn of je angst, krijg je alleen maar meer pijn of angst. Daarom is het belangrijk om eerst de juiste technieken te leren om met je angsten om te gaan, alvorens jezelf er steeds weer mee te confronteren. Dat vraagt uiteraard de nodige tijd, maar het is wel een blijvend effect
 5. Speels zijn en lachen is heel belangrijk in je leven, zo kan je pas shinen. Je eigen hart en ziel doen lachen, dat is heel belangrijk. Je kan maar in je passie zitten als je in de glimlach van je lijf zit. En dan pas kan succes volgen. Zoek je innerlijke kind en leef volgens die waarden!
 6. Beslis wat JIJ wil: wil jij jouw hart beschermen? Of alleen maar diegenen beschermen die je hart gekwetst hebben? Als je een ding MOET doen, is het wel het kind in jezelf beschermen
 7. Hou van jezelf, je lijf en je leven en zoek je innerlijke kind. Zo open je de weg naar succes en geluk.

Beluister deze aflevering:

(Deze aflevering werd opgenomen vóór de Corona-maatregelen)

ROUTE 6: luisteren naar jezelf – met Leen Dendievel

“Als je voor de volle 100% OK bent met jezelf, dan pas kan je er zijn voor anderen.”

Leen Dendievel, een toffe madam en een gevierd actrice, voor sommigen ook wel bekend als Kaat uit de televisieserie ‘Thuis’.  Leen is naast actrice ook assistent-psycholoog en auteur.

Ze schreef twee boeken: ‘HARD’ en ‘Asem’. Het boek HARD was haar debuut in 2017, waarmee ze het taboe doorbreekt dat er nog steeds hangt rond liefdesverdriet. In 2018 scheef ze Asem, een persoonlijk verslag van haar strijd met paniekaanvallen.

Waarom moet je deze aflevering beluisteren?

Naar schatting heeft de helft van de bevolking last van een of meerdere angsten. Leen vertelt als ervaringsdeskundige openhartig over haar eigen paniekaanvallen en hoe ze hier mee is omgegaan. Wat gebeurt er in je hoofd tijdens zo’n aanval? En kan je er iets aan doen om ze te voorkomen?

Ontdek het in deze liefdevolle podcast vol “creativitijd”.

“Je bepaalt geluk voor een groot stuk zelf en al komt ongeluk op je pad, probeer dan ergens een lichtje te zien. Want je bepaalt zelf of je ergens in het donker blijft zitten.” – Leen Dendievel

7 mooie overdenkingen van Leen voor een goede relatie met jezelf en een waardevol leven:

 1. Ik ben een denker, maar geen doemdenker. Je moet je geen zorgen maken over dingen die er niet zijn.
 2. Ik kan goed beslissen omdat ik alles vanuit mijn buik doe.
 3. Het leven is niet alleen werken, ook rustmomentjes inbouwen.
 4. Er staat geen deadline op verdriet, iedereen heeft zijn eigen tijd nodig. Een luisterend oor bieden is het enige wat we moeten doen.
 5. Je kunt iets kleins of groots tegenkomen en daar blijven in hangen of je kunt denken, ik heb iets meegemaakt, maar ik blijf wandelen.
 6. Ik blijf niet krampachtig vasthouden aan dingen, omdat we als mens evolueren.
 7. Geluk zit in kleine dingen. Een wandelingetje doen, een kopje koffie gaan drinken en een goed gesprek maakt mij heel gelukkig.

Veel luisterplezier!

WINACTIE: wij geven twee exemplaren van het boek Asem weg!

Klik hier om kans te maken op het nieuwste boek van Leen Dendievel!

Meer informatie over Leen vind je op www.leendendievel.com

Beluister deze aflevering: