Stop met wegrennen van je eigen pijn – Route 120 met Domien Van Rompaey

“Waarom maak ik bepaalde acties niet? Omdat mijn intuïtie zegt: Nog niet gaan. Stop. Er is nog geen go”

 – Domien Van Rompaey 

Al van kleins af aan had Domien een eigen willetje en wist hij eigenlijk vrij goed wat hij wou doen.

Nu nog niet exact vertaald in een beroep, maar hij wilde graag bijdragen aan de wereld. Hij wilde iets betekenen en een impact maken. Zijn school- en jeugdjaren waren soms vrij turbulent en hij ontdekte al vrij snel dat het hele “systeem” niets voor hem was. Voor alles verantwoording afleggen, je emoties niet kunnen uiten of als je dit wel deed dan had dit gevolgen. Domien was prikkelbaar en kon niet tegen onrecht of het afnemen van vrijheid.

Hij vocht voor zijn mening en ging vaak in discussie. Naarmate hij ouder werd kreeg hij meer en meer het gevoel dat hij zichzelf altijd maar moest bewijzen en verantwoording moest afleggen. Hij zat emotioneel op een achtbaan die perfect in Walibi zou passen. Een ommekeer kon niet uitblijven. Van sportfreak in de GYM tot personal coach.

Persoonlijk(e) groei & leiderschap is waar zijn hart nu naar uitgaat. Geniet van deze boeiende podcast met een mooi levensverhaal boordevol wijze lessen.

“Ik merk dat ik ook nog steeds soms veroordelende gedachten heb, naar anderen toe, naar de maatschappij. Alleen lukt het mij steeds beter om er niet aan vast te houden”. 

Domien Van Rompaey

ROUTE 56 – Omgaan met angst en psychisch onbehagen (in tijden van COVID-19) – met Mattias Desmet


“De ziekenhuisbedden worden al 20 jaar afgebouwd in grote getale. Dus kunnen we ons de vraag stellen of het overspoeld worden van een ziekenhuis het primaire gevolg is van de ernst van het virus of een gevolg is van het afbouwen van de ziekenhuisbedden”

– Mattias Desmet

Onze gast van vandaag is professor Mattias Desmet. Hij is professor in de klinische psychologie aan Universiteit Gent en behaalde daarnaast ook een master in de statistiek.


Hij gelooft dat subjectieve ervaring het meest centrale aspect van de mens is. Het wordt steeds duidelijker dat het mentale leven van invloed is op alle verschillende aspecten van ons bestaan ​​(in het bijzonder de sociale en fysieke dimensies).

Gedurende de 20e eeuw hebben klinische observaties en onderzoeksresultaten dit op een verbluffende manier geïllustreerd. Denk bijvoorbeeld aan de impact van placebo’s op symptomen en klachten. Bovendien – zelfs als we volkomen gezond en rijk zijn – betekent dat niets als we ons zorgen maken over het mentale niveau.

En Professor Desmet kijkt ook met een andere bril naar de aanpak en de gevolgen van de coronacrisis.
Hij stelt dat onze angst voor het coronavirus niet enkel op feiten is gebaseerd. Het virus is gevaarlijk, maar er schuilt een diepere existentiële crisis achter onze angstgevoelens. De maatschappij was al langer aan het wegglijden in een spiraal van angst en psychisch onbehagen. Dat fenomeen aanpakken is de echte uitdaging van de coronacrisis.


Hou je vast aan de takken van de bomen met deze bijna 2 uur durende podcast over Angst, Corona, wetenschap, filosofie, massavorming en hoe Mattias deze crisis zou aanpakken mocht hij minister van volksgezondheid zijn.

Waarom moet je deze podcast beluisteren?

 • Waarom de farmaceutische industrie zo een enorme invloed heeft op de maatschappij.
 • Hoe de maatschappij psychisch al in een lamlendige toestand was voor de corona crisis.
 • Wat het basisprincipe is van psychoanalyse.
 • Waarom je de kern van je verlangen nooit definitief kan verwoorden.
 • Waarom er altijd een bepaalde vorm van lijden nodig is om iets te veranderen in je leven.

Veel luisterplezier

7 inspirerende wijsheden van Mattias:

 1. De kern van je verlangen zit in je lichaam opgeslagen en je kan dat nooit definitief verwoorden.
  Als je de gedachten gewoon laat komen zoals ze komen dan cirkelen ze rond iets, ze volgen een bepaald patroon. En in de kern waarrond je gedachten cirkelen dat is je attractor en je bereikt dat nooit. Je kan daar ronddraaien maar je voelt het ontglipt je altijd weer. Dat is het basisprincipe van psychoanalyse.
 2. Spreken over zichzelf verkleint de vervreemdheid van de mens aan zichzelf.
 3. Ik geef geen therapie. Want therapie wekt het gevoel op dat er iets zieks moet behandeld worden. Mensen komen bij mij met een vraag en niet zozeer met een probleem. Het is dus de kunst om een klacht om te vormen tot een vraag.
 4. Mensen verdragen één ding heel slecht en dat is angst waar ze niet van weten waar ze vandaan komt.
 5. Er moet altijd een bepaalde vorm van lijden zijn om iets te veranderen in je leven.
 6. Om echt een verandering te realiseren moeten de mentale voorstellingen, dus het inzicht, geconnecteerd raken aan je fysieke ervaringen (het AHA moment). En dat is het moment dat er iets verandert. Dat geeft een gevoel van ontlading.
 7. Taal is van die aard dat eigenlijk elk woord een ander woord vraagt om zijn betekenis te krijgen. En zo kom je eigenlijk altijd een woord te kort om definitief te bepalen dat is wat de ander wil en dat is wat ik wil.

Beluister deze aflevering:


ROUTE 13: de schoonheid en kwetsbaarheid van de menselijke geest – met Patrick de Vleeschauwer

“De epidemie van burn out, depressie en slaapstoornissen kan niet de vrucht zijn van onze moderne maatschappij.” – Patrick De Vleeschauwer


Als psycholoog, docent, onderzoeker en yogaleraar heeft Patrick zijn leven gewijd aan de genezende krachten van de menselijke geest. Hij werkt al 25 jaar met de meest gekwetste en kwetsbare mensen.


Hij heeft het o.a. over zijn nieuwste boek, Entering Our Highest Possibility – dat binnenkort wereldwijd wordt uitgebracht. Een verhaal over de schoonheid en kwetsbaarheid van de menselijke geest, en hij doet dat aan de hand van een reisverslag met de voor hem meest inspirerende mensen uit de geschiedenis.

Patrick ging op stap met onder meer Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Martin Luther King en Nelson Mandela.


Waarom met je deze aflevering beluisteren?

 • Hoe komt het dat bewustzijn niet in onze Westerse psychologie is opgenomen?
 • Wat is het preventieve medicijn tegen een depressie?
 • Hoe kunnen we al de bewegingen in onze geest tot rust laten komen?
 • Hoe zit onze perceptie in elkaar en welke invloed heeft dat op onze emoties?

Ontdek het in deze inspirerende podcast die je doet nadenken over de pure schoonheid van het leven.


“ Succes is bezield zijn, mijn ziel tot expressie kunnen laten komen.” – Patrick de Vleeschauwer


Zeven waardevolle wijsheden over de menselijke geest:

 1. Gedachten zijn de bewegingen en emoties geven de energie.
 2. Binnengaan in het vermogen om de kwetsbaarheid van onze eigen geest te zien en tegelijkertijd de kracht van onze eigen geest zien. Die 2 potenties zijn aan te leren, net zoals we leren rekenen.
 3. Yoga is het regelen van de bewegingen van de geest. Wat komt er als alle bewegingen tot rust komen?
  • Wat we werkelijk zijn
  • Een transformerende kracht die alle gedachten en alle emoties transformeert tot een hogere mogelijkheid, tot meer verbondenheid. Omdat het uiteindelijk voorbij alle categorieën gaat en dan kom je tot een natuurlijke wijsheid (universele bron)
 4. Ghandi: “Be the change you want to see in the world”. Verandering begint bij jezelf.
 5. Angst, woede, verdriet zijn geen negatieve emoties, maar het zijn contracterende emoties ze vernauwen. Terwijl andere emoties zoals nieuwsgierigheid, hoop, verwondering, liefde, inspiratie een expansieve werking hebben, de geest gaat open.
 6. We hebben het vermogen om onze eigen potentie te ontwikkelen, maar het is niet gecultiveerd.
 7. Succes is mijn eigen ziel tot expressie kunnen brengen. Geluk is dan zien dat mensen kunnen aansluiting krijgen bij hun eigen ziel.

Meer info over Patrick en over zijn boek vind je op www.dvpatrick.com


Veel luisterplezier met deze inspirerende podcast!


Beluister deze aflevering: