ROUTE 36 – Innovatief en duurzaam ondernemen – met Johan Vanhulle


“Na regen komt altijd zonneschijn, en soms komt na zonneschijn ook wel eens regen. En we hebben die regen ook wel nodig om terug te gaan leven” – Johan Vanhulle


Johan Vanhulle is consultant. Vanuit zijn passie voor natuur en persoonlijke groei adviseert hij bedrijven om een betekenisvolle businessstrategie te formuleren. Hij helpt ondernemers om een veerkrachtige organisatie neer te zetten, voor een solide ontwikkeling van hun bedrijf.


Naast een sterke focus op de toekomst, innovatie en digitalisatie, staan vooral respect voor de natuur, duurzaamheid en de mens staan centraal


Duurzaamheid gaat over de algehele vraagstelling of wij in de wereld zoals die er vandaag uitziet verder willen leven. Wat willen we vandaag als ondernemers? Wat kunnen en gaan we doen om die betere leefbare wereld te scheppen?


Waarom moet je deze podcastaflevering zeker beluisteren?

 • Wat is de oplossing om meer groen in de stad te creëren?
 • Hoe ziet de school van de toekomst eruit?
 • Wat zouden winkels kunnen doen zodat mensen veel bewuster gaan winkelen?
 • Hoe COVID-19 een katalysator kan zijn voor meer duurzaamheid in onze samenleving?

Johan deelt speciaal voor jou 7 waardevolle inzichten over duurzaam ondernemen:

 1. Duurzaamheid en duurzaam ondernemen zijn zeer algemene begrippen. In eerste instantie denken we aan klimaat en welzijn. Het is echter veel breder dan dat. Het richt zich ook op de wijze waarop het ondernemerschap wordt aangepakt en is het een continu streven naar een win-win met een positieve impact op onze omgeving.
 2. Als ondernemer is het beter om te focussen op enkele deelaspecten, er concrete doelstellingen voor op te stellen, het actieplan uit te werken en er actief over te rapporteren, communiceren. Het is een stap per stap benadering om het vooropgestelde doel te bereiken en waarna het ook verder kan worden uitgebreid en uitgediept. Het is een continu proces.
 3. Bedrijven met een focus op duurzaam ondernemen halen hogere rendementen, en deze aanpak heeft een positief effect op veerkracht en weerbaarheid (‘resilience’).
 4. Duurzaamheid, innovatie en digitalisering vullen elkaar aan en kunnen elkaar verder versterken.
 5. Qua klimaat hechten we enorm veel belang aan een CO2 neutrale energie productie (bv. zonnepanelen en windmolens). We kunnen evenzeer werken aan de reductie van CO2 door minder, verstandiger, bewuster te fabriceren en consumeren, alsook door programma’s op te zetten die effect hebben op de opname van CO2 (herbebossings-, aanplantings-plannen).
 6. Wat we van de natuur ‘nemen’ of ‘lenen’ kunnen we ook op een andere manier terug geven. Een idee is om iedere m2 land die we innemen, we bijkomend ‘natuur’ gaan aanmaken in de vorm van het voorzien van groenbeplanting op daken en muren. Dit kan tevens bijzonder positieve effecten hebben naar algemeen welzijn, levenskwaliteit, het in stand houden of versterken van de biodiversiteit, etc…
 7. De COVID-19 pandemie-crisis kan een katalysator zijn om een grotere bewustwording te creëren ten aanzien van het klimaat en de klimaatdoelstellingen.

Beluister deze aflevering: